ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕တည္ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္အား မတ္လ ၂၀ ကေန ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ၿမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္းမွာ ျပည္နယ္အတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ၾကာတိမ္ျမွပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနတ့ဲ ရခုိင္ရုိးရာအားကစားပြဲေတြနဲ႔ က်င္းပခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

မင္းျပားၿမိဳ႕တည္ ႏွစ္(၁၅၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္က်င္းပရတာဟာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ လက္ထက္က မင္းျပားၿမိဳ႕တည္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက စဥ္လာမပ်က္ေအာင္ ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ႏွစ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

 

ဖဒူ ထြန္းေအာင္
Author: ဖဒူ ထြန္းေအာင္