ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ရခုိင့္အေငြ႕အသက္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနတ့ဲ (၄) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေန႔ကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားေတြအေနနဲ႔ အားလပ္ရပ္သတ္မွတ္ၿပီး ေစ်းပိတ္ကာ ဂုဏ္ျပဳသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။