ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕မွာ ရခိုင္႐ိုးရာဓေလ့ျဖစ္တဲ့ ရမၼာဝတီေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ က်င္ကိုင္ၿပိဳင္ပြဲကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ၄ ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယခုလိုၿပိဳင္ေတြကို က်င္းပရာမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဖဲြ႕အစည္းေတြ ညီညႊတ္ေၾကာင္းျပသလို စည္လုံးမႈကို ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘလွမွ ေျပာၾကားပါတယ္။

ရမၼာဝတီေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပဲြကို ေက်းရြာေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြက ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ေလွ ၁၆ စီးပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

Author: ဟန္ထူးေဇာ္