ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲခရုိင္၊ ငပလီၿမိဳ႕၊ ျမျပင္ရပ္ကြက္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖစ္ေစဖုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး ရခုိင္ရုိးရာ ႏြားေျခေမာင္းၿပိဳင္ပြဲကုိ မတ္လ ၂၅၊ ၂၆ ႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ စည္ကားစြာ က်င္းပခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီႏြားေျခေမာင္းၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတာမဟုတ္ဘဲ ျမျပင္ရပ္ကြက္မွာရွိတ့ဲ ျမရတနာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရား ထီးေတာ္တင္ပြဲမွာ ထည့္သြင္းက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး အခုဆုိရင္ ၄ ႀကိမ္ရွိၿပီလုိ႔ ရခုိင္ရုိးရာႏြားေျခေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္းဦးက ေျပာဆုိပါတယ္။

 

Author: DMG