ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အစည္ကားဆံုး ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ သွ်စ္ေသာင္း၊ ထုကၠန္၊ အံေတာ္သိမ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္မွာ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲေတြျဖစ္တ့ဲ ရိုးရာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ေပမယ့္ ပြဲေတာ္ကာလတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ မ်ားျပားခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

 

Author: သားေသွ်ေလး