ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးေတြပါပတ္သက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ယပ္လွဲေက်ာင္းပရိယတၱိ စာသင္တုိက္မွာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂ ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပေနပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္ဖုိ႔ ဒီလုိမ်ိဳးေဆြးေႏြးတာဟာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြ ျမင့္မားေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးေဆာင္သူေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ 

Author: ဟန္ထူးေဇာ္