ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနတ့ဲ ခမီအမ်ိဳးသားေန႔ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တ့ဲ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ရခုိင္တစ္ျပည္နယ္လုံးက ခမီတုိင္းရင္းသားေတြ တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီတက္ ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတ့ဲ ခမီတုိင္းရင္းသားေတြက ခမီအမ်ိဳးသားေန႔ကုိ က်င္းပၾကမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးေဆာင္သူေတြက ေျပာဆုိပါတယ္။

 

Author: DMG