ထုိင္းႏုိင္ငံဗုဒၶတကၠသုိလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေနတ့ဲဆရာေတာ္ အရွင္ပညာလကၤာရ က ဦးေဆာင္ၿပီ းေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ရတနာမာန္ေအာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ လူငယ္ေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားေခါင္းေဆာင္မႉစြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းကုိ အခမ့ဲသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းဟာ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန စတင္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ၾကာသင္တန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာလကၤာရမွာ ဘယ္သူ႔အကူအညီအေထာက္ အပ့ံမွ မပါဘဲ လူငယ္ေတြ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႉနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီး မိမိရဲ႕စရိတ္နဲ႔ သင္ၾကားေပးတာလုိ႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။ 

 

 

Author: ေဇာ္ေဇာ္(ေျမာက္ဦး)