ပါတီညီလာခံ က်င္းပဖုိ႔ကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ANP ပါတီက ပါတီတြင္း အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္မယ္
......................................................................................

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပါတီညီလာခံ က်င္းပ ျဖစ္ဖုိ႔၊ မျဖစ္ဖုိ႔ ကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP က တစ္ပတ္အတြင္း မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး တစ္ခုျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ရဲ႕ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခုိင္ျပည္စုိးက ဒီလ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ပါတီတြင္း မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚထားတာပါ။

သတင္း - ေနေရာင္မင္း (စစ္ေတြ)

 

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)