မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ စမုံတဲေလယာဥ္ကြင္းကုိ ေပ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရာမွာ ေဒသခံ ၃၁ ဦးပုိင္ဆုိင္တ့ဲ လယ္ယာေျမနဲ႔ ၿခံေျမေတြ ပါဝင္သြားတ့ဲအတြက္ ၂၈ ဦးကုိ ေလ်ာ္ေၾကေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ေဒသခံ ၃ ဦးကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးဖုိ႔ က်န္ရွိေနေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕တာဟာ ျပည္နယ္အစုိးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရာမွာ အလြန္နည္းေနတ့ဲအတြက္ က်န္ရွိတ့ဲ ေဒသခံ ၃ ဦးက လက္ခံဖုိ႔ခက္ခဲေနၾကတာပါ။

သတင္း - ေအာင္ေကာင္းေဇာ္