ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပိုင္းေတြမွာ အမ်ားဆံုးနိမ့္က်ေနၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္းအခက္အခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္္အတြင္းက ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္စတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတာေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးပိုင္းေတြမွာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ သက္တိုင္းရင္းသား ကိုေက်ာ္ဆန္းဝင္းက DMG ကို ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ေမာင္ေဇာ္ခို္င္