သံတြဲခရုိင္ ငပလီၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ နတ္ေမွာ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိ႕တဲ့ ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရဲ့ ပိုက္တဲနဲ ့ငါးလွန္းကြင္းေတြကို ဟိုတယ္တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဖယ္ရွားခိုင္းေနတဲ့အတြက္ ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာ အခက္ေတြ႕ေနၾကပါတယ္။ 

ေက်ာ့ပိုက္လုက္ငန္း နဲ ့ပိုက္တဲ ငါးလွန္းကြင္းဆိုတာ ခြဲျခားထားလို႔မရဘဲ ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းမွာ ပိုက္တဲနဲ ့ငါးလွန္းကြင္းမရွိရင္ လုပ္ငန္းပ်က္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရလုပ္သားေတြရဲ့ ဘဝဟာလည္း ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္သလို က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးသြားႏိုင္တယ္လို ့ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းေတြက ေျပာပါတယ္။ 

ငပလီကမ္းေျခဟာ ျမိဳ႕အျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး ဟိုတယ္ဇံု ျဖစ္လာကတည္းက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ငပလီကမ္းေျခတစ္ဝိုက္က ဥယ်ွဥ္ျခံေျမေတြကို ေစ်းေကာင္းေပးဝယ္ျပီး သိမ္းယူလာခဲ့တဲ့ အတြက္ ကမ္းေျခတစ္ ေလ်ွာက္ က တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တံငါလုပ္ငန္း ကို စြန္ ့လႊတ္ခဲ့ရတာ ေတြရွိတယ္ လို ့သိရပါတယ္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ တစ္ျဖည္ျဖည္း လုပ္ငန္းနယ္ေျမတိုးရွဲ့လာခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ေရွးယခင္ကတည္း က တံငါငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္စက္လုပ္ကိုင္လာခဲ့တဲ့ေနရာ အခုမွရပ္ကြက္ျဖစ္သြားတဲ့ ဂ်ိေတၱာရြာကို ေရာက္ရွိလာျပီ လို ့ေက်ာ့ပိုက္လုပ္ငန္းေတြက ဆိုပါတယ္။ 

 

 

Author: မ်ိဳးျမင့္ေဇာ္