ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအမွီ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ေက်ာင္းနဲ႔ အသစ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာတာေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမအင္အား အခက္အခဲျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက DMG ကို ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အဆင့္တိုးျမင့္တဲ့ ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၃၀၀ နဲ႔ အသစ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ေက်ာင္း ၂၇ ေက်ာင္းအတြက္ အနည္းဆံုးဆရာ/ဆရာမဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ခန္႔ထိ လိုအပ္ေနၿပီး ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာလိပ္တစ္ခုသာရွိကာ သင္တန္းသားအကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ရတာေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမတိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္တဲ့ေနရာမွာ ခက္ခဲတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ 

 

{youtube}nnF7_4kxIi0{/youtube}

 

Author: သားေသွ်ေလး