(စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤလီဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - DMG)

ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ။     ။    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး အေျမာက္အမ်ား ပ်က္စီးၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားစြာလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈခဲ့ရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနထိုင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စိတ္မြန္းက်ပ္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း လုံေလာက္စြာ မရရွိမႈမ်ားႏွင့္ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးႏွင့္ မူလေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေရး၊ ေနရာသစ္မ်ားေနရာခ်ထားႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကမူ ဒုကၡသည္စခန္းပိတ္သိမ္းေရး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိခဲ့ေပ။

ယခင္အစိုးရ၏ ေကာင္းေမြဆိုးေမြမ်ားကို ဆက္ခံရသည့္ ယခု NLD အစိုးရသစ္အတြက္ ထိုျပႆနာသည္လည္း ေခါင္းခဲစရာကိစၥႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေနရာယူခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ႏွစ္ဖက္အုပ္စုၾကား ယံုၾကည္မႈပေပ်ာက္ေနမႈကို ယခင္ကကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္တက္စကတည္းကပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားၾကား အဓိကစိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္္ အစိုးရသစ္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္းမွာ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္အစိုးရမွာ ယခင္ရည္မွန္းထားခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရေတာ့ဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈ အား အာရုံစိုက္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ စခန္းပိတ္သိမ္းေရးကိစၥကား ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္က ဒုကၡသည္စခန္းပိတ္သိမ္းေရး အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ခုအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာကစၿပီး ယင္းကိစၥမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာအေနျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ကမန္ ဒုကၡစခန္းမ်ားအား အစိုးရက ပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ဒုုကၡသည္မ်ား အား သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေအာင္ျမင္စြာေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမန္ဒုကၡသည္မ်ားကမူ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ဘဂၤလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ ေျမပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိၿပီး ဘဂၤလီ (၁) သန္းေက်ာ္ ခိုလံႈလ်က္ ရွိၾကသည္။ ၎တို႔မွာ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ပင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ရသည္။

(၆)ႏွစ္ခန္႔ပင္ ပိတ္ေလာင္ခံထားရသည့္ ဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားျပႆနာေျဖရွင္းရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ၾကာလာလွ်င္ ပို၍ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိန္မေရြးထပ္မံေပါက္ကဲြႏိုင္လာႏိုင္သည္ဟု ဘဂၤလီအေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

" ဒီစခန္းထဲမွာပဲ ရာသက္ပန္ထားလို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ အဲေတာ့ ဒါက ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ပထဆံုးလိုအပ္တာက ႏိုင္ငံသားျပႆနာျဖစ္တာေပါ့။ ၈၂ ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသား၊ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာကို ပထမဆံုး စစ္ေဆးဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါစစ္ေဆးလို႔ ထြက္လာရင္ေတာ့သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားလို႔ ရတာေပါ့။ ဘယ္သူမွ မေျပာေသးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ ၈၂ ဥပေဒအရ မညီဘူး၊ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ အစိုးရလည္း မေျပာဘူး။ ဘယ္သူမွမေျပာၾကေသးဘူး။ ျပႆနာကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္ ဒီအတိုင္းဆက္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံႏိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ စကားမ်ားေနမွာပဲေလ။ " ဟု တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ဖဲြ႔စည္းေပးလိုက္သည့္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္သည္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု၊ ေမာင္ေတာ၊ ရန္ကုန္ စသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ေဆြးေႏြးမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအစီအရင္ခံစာမွာ ယခင္ၾကားျဖတ္အစီအရင္ခံစာကဲ့သို႔ ဒုကၡသည္စခန္း ပိတ္္သိမ္းေရးကိစၥ တိုက္တြန္းထား သည္။ အစိုးရကမူ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေလးအနက္ ထားႀကိဳဆုိၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ အျမန္္ဆံုးအေကာင္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းကိစၥႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရရုံးတြင္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီက အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ ေခတၱေနထိုင္ရာ စခန္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက လက္ရွိစခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ သေဘာတူမႈမ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

" ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ IDP စခန္းမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေခတၱ ေနထိုင္ရာ စခန္းမ်ားသာျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ယခုအခါ (၅)ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာတည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ IDP စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကရသူမ်ား သြားလာခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မႈမ်ားကို ေရရွည္မွီခိုျခင္းထက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လက္လွမ္းမီျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ ပိုမို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ " ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိမွာ အစိုးရအေနႏွင့္ စစ္ေတြမွာ အႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္သည့္ သကၠယ္ျပင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကို ပိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အား မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ေပးမည္ဟူသည့္ကိစၥကို အေသးစိတ္သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးေပ။

ဘဂၤလီမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္းေပးလိုက္လွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာမတူသည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုသည္ ယခင္က ဆက္ဆံေရးေျပလည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အဆင္မေျပေတာ့ေပ။ ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမည္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔က စိုးရိမ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းဘက္ကမူ ယေန႔ ကမၻာတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံမွာမွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း မေနၾကဟူသည့္ အခ်က္ကို စဲြကိုင္ၿပီး " အတူတကြ ယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရး" ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကေအာက္က သြားၾကသည္။ ရခိုင္တို႔ဘက္ကမူ ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္သာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ရသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။

"စစ္ေတြမွာလည္း သူတို႕ကို ေနရာခ်ထားေပးထားတာပဲ။ နဂိုမူလေနရာကို ေပးလို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ နဂိုမူလေနရာဟာ ရခိုင္သားေတြနဲ႔ နီးစပ္္တယ္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ လူေပါင္းစံုရွိေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆိုးဆိုးရြားရြား ကုလားေတြလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ စုေနတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နဂိုမူလေနရာမွာ ေပးဖို႔ကေတာ့ လံုးဝျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိ " ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အတူအတြယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကိစၥမွာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိေတာ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပႆနာျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့့္ေဝးကြာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေနရာခ်ထားေပးသင့္သည္ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။

" နဂိုမူလေနရာေပးလိုက္ရင္ ဒီေန႔ေပးရင္ မနက္ဖန္ ျပႆနာျဖစ္ၾကမွာ။ ေနာက္တစ္ခုက အတူယွဥ္တဲြေန ထိုင္ေရးကိစၥက လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္တာဆိုတာ သမိုင္းသက္ေသေတြ ရွိတယ္မလား။ ၁၉၄၂ ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၆ ခုမွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ၿပိဳၿပီးၿပီး။မီးေလာင္ ၿပီးၿပီ။ေသၿပီးၿပီ။ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရး မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကို သီးသန္႔ထားရမယ္ " ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ရရွိရန္မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈက အဓိက က်သည္။  အစိုးရ အေနျဖင့္ ဘဂၤလီစခန္းမ်ားသြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံျဖစ္မႈျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားနည္းသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ပင္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကလည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားခြင့္အား အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား မရွိေပ။

လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဂၤလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card ) ကိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ယင္းကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူအျဖစ္ သက္ေသခႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ယင္းကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈခံယူရန္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္အရပ္ေဒသကိုမဆို သြားလိုပါက သက္ဆုိင္ရာ  တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသႏၱရအမိန္႔ႏွင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ရွိေၾကာင္း အစိုးရကဘက္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤလီျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိက က်သည္ဟု ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီအေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။

" ၁၉၈၂ ခု ဥပေဒနဲ႔ စိစစ္လို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့သူေတြကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္ေပးရမယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာခ်ည္း ေလွာင္ထားလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္သူေတြကို ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္အဝေပးရမယ္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဗမာျပည္နယ္ကို သြားသြား သြားခ်င္တဲ့ေနရာကို လမ္းဖြင့္ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့့ မေပးသင့္ဘူး။ " ဟု ဦးေအာင္ဝင္းကေျပာသည္။

 

ဖဒူ ထြန္းေအာင္

၅/၁/၂၀၁၈

(စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤလီဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - DMG)

ဖဒူ ထြန္းေအာင္
Author: ဖဒူ ထြန္းေအာင္