(NLD အစုိးရလက္ထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်မ္းက်ိန္ေနစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - DMG)

ေရးသားသူ - ေက်ာ္လင္း (ေရာင္စုံ)

 

ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (DMG) ။    ။   ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္းလာသည့္အထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလဲ။ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑အား ပို၍ပီျပင္စြာ နားလည္ခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားလည္း ရွိလာၾကသည္။

ယခု ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာသည္။ ပထမအႀကိမ္က လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အာဏာရစဥ္ကာလကျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္က အမ်ားစုျဖစ္ေနရာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဖက္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အနည္းစုသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ဒုတိယလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ားစုမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌတို႔မွာလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္မ်ားပင္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႀကီးစိုးေသာ လႊတ္ေတာ္ဟု ေျပာ၍ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအား ကိုယ္စားျပဳထားေသာပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ထိပ္ပိုင္းမွသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေနရာရရွိထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သလဲ။ ယခင္ တျခားပါတီမ်ား လႊမ္းမိုးထားစဥ္ကာလမွ အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလား ဆိုသည္က စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌရာထူးကုိ ရရွိလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွ က သူသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တစ္ဦးျဖစ္လာသည့္အတြက္ ပါတီ၏လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းသာ လုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေျဖၾကားခဲ့မႈသည္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ားစုကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၀င္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း အထူးတလည္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီကာလက ဆတ္ရိုးက်ေျမယာသိမ္းမႈျပသနာတြင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ေနခ့ဲၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္အား အာဏာမလြဲေျပာင္းမီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမကြက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ထားခဲ့မႈထဲမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အကြက္ရိုက္ကာ ေရာင္းစားခံထားရသည့္ လယ္ေျမမ်ားမွာ လယ္သမား ၄၅ ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဧက ၂၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္  ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအား ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေပးရန္အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအ၀း အဌမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၈(စ) အရ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကိုရယူကာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခံရေသာ္လည္း ယခုကိစၥရပ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမတိုင္မီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္မွ ဆႏၵျပလာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေလမလားဟု ယူဆစရာလည္း ရွိေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္အေနျဖင့္လည္း တျခားျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၁၄ ခု၏ အသံုးစရိတ္မွာ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အသံုးစရိတ္မွာ ၀.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးးပါတီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ကို ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခြဲေ၀ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယခု ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လႊမ္းမိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေန၍ ဘတ္ဂ်က္အသံုးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းလား။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည့္အခါ ကြဲလြဲေသာ သေဘာထားမႈအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ရပိုင္ခြင့္နည္းသြားျခင္းလား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူတခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ တခ်ိဳ႕လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးစြာလုပ္ေဆာင္လိုက္လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တာ၀န္ယူမႈမ်ား အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးက်စီျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦး၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးတို႔ ပါ၀င္သည္။ ပါတီအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးတို႔ပါ၀င္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေနရာ ထူးျခားေသာ အခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အင္အားစုမ်ားသည့္ပါတီႏွင့္ အာဏာရရွိထားသည့္ အစိုးရပါတီတို႔ၾကားတြင္ ဒီမိုကေရစီပြတ္တိုက္မႈမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္မႈကိစၥ၊ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္အေပၚ သေဘာထား၊ အေနာက္ဖက္တံခါး လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ၾကားတြင္ သိသာေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေ၀ဖန္ၾကသည္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚတြင္ သြားေနသည္ဟုသာ သေဘာရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတ၏ အမိန္႔အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရသည္ဟု နားလည္ေပးၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အတိုက္အခံလုပ္လာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခုမွ ၂၀၀၈ ကို အေလးထားေနသလို ျဖစ္ေနျပန္သည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္အစိုးရတင္ျပေသာ ဘတ္ဂ်က္အား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္တာ္ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ တင္ျပခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။  တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲရန္ပံုေငြတြင္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံလာျခင္းမ်ား၊ မလိုလားအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပေတာင္းခံလာျခင္းမ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ တင္ျပေတာင္းခံေငြ ၇၇၇၀ ဒသမ ၄၄၆ သန္းအနက္ ၆၄၁ ဒသမ ၀၀ သန္းကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္ မျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ယင္းကဲ့သို႔ မ်ားျပားလွေသာ ေငြေၾကးပမာဏ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္သည္ကို မေတြ႕ရေပ။ သန္းရာဂဏာန္းမွ် ကြာဟေသာ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚ မည္သည့္၀န္ႀကီးတစ္ပါးမွ တုန္႔ျပန္သည္ကို မေတြ႕ရျခင္းသည္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ အစိုးရယႏၱရား  လည္ပတ္ႏိုင္၍လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခင္ကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ ကြာဟခဲ့ဖူး၍လား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏာ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထပ္ေတာင္းရမည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရသနည္း။ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ လြန္ဆြဲပြဲတြင္ ဘ႑ာေရးေငြကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပါ၀ါအားၿပိဳင္မႈေပလား။ လႊတ္ေတာ္တြင္းထဲတြင္ေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၈ ကို အကာအကြယ္ယူၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္မရွိဟု တင္ျပခဲ့တာေတာ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းမွ ပုဒ္မ ၁၉၈ အပိုင္းခြဲ (ခ) မွာ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာတင္သြင္းရမည္ဟု ျပဌာန္းထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒမွာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုျဖတ္သန္းမယ့္ အဆိုျပဳျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာ္ခြင့္ အတည္ျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေ၀းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူကဆက္လက္၍ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ညွိႏႈိုင္းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရဖက္က သေဘာထားႀကီးမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖက္မွ သေဘာထားႀကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘက္ဂ်က္ကိစၥကို အလြယ္တကူ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ဆက္လက္ေျပာခ့ဲသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဖက္မွ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ သာမန္ရေငြမွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနႀကီး ၅ ခုမွ လ်ာထားေငြ ၁၀၈၇၅.၁၂၄ သန္းျဖစ္ၿပီး အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၏ အခြန္ေကာက္ျခင္းမွ ၉၆၁.၄၃၇ သန္း၊ အျခားသာမန္ရေငြ ၄၃၄၀.၈၁၀ သန္း၊ စုစုေပါင္းရေငြမွာ ၅၃၀၂.၂၄၇ သန္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပံံ့ေငြမွာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ သန္း ၁၇၀၀ ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၄၂၃၉၃.၀၃၀ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္တာကာလတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၀၂ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပသာ ေမးခြန္း ၁၆၉ ခု၊ အဆိုအေနျဖင့္ ၂၆ ခုကို လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၃ ခုကို အတည္ျပဳကာ ၃ ခုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္တြင္ အတည္ျပဳေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဥေပဒ ၁၄ ခုရွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိကေရယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေသာဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္း ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆားႏွင့္ဆားထြက္ပစၥည္း ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရခ်ိဳလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ ဥပေဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္စနစ္တက် ထိန္းေက်ာင္းေရး ဥပေဒ စသည့္ ဥပေဒ ၁၄ ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ဥပေဒ ၁၃ ခုက အသက္မ၀င္ေသးေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးသား ဥပေဒမွာ ၃ ခုသာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳေသာ္လည္း ၄င္းဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္မိသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္သီးခ်င္းအရည္အေသြးမ်ား ျမင့္တက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေစလႊတ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူလူထုအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ သိန္းငါးဆယ္က်ပ္စီ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားထဲတြင္ ဒီမိုကေရစီပြတ္တိုက္မႈၾကားမွ ရရွိလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခု ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ညီလာခံတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းဟု ေျပာဆိုရန္ တင္သြင္းခဲ့မႈအား ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တသားတည္းက်ေသာ မူလရွိရင္းစြဲ ဘဂၤလီဟုသာ ေခၚေဆာင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေသာအဆိုကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဖက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ႀကိဳးစားရေသာ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေလမလား။

ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ရမႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရမလဲ။ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီမွ စိုးရိမ္စြာတင္ျပေသာ အေနာက္ဖက္လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပဏာစားသည့္ အဆိုမ်ား မျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လႊမ္းမိုးထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရွ႕ဆက္၍ သြားသည့္အခါ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ လာမလား။ ပံုမွန္အတိုင္းပဲ ျဖတ္သန္းဦးမလားဆိုသည္ကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ။

 ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)

Author: ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု)