ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ရုံးခန္းမတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ (ဓါတ္ပုံ - ေမာင္ေဇာ္ခုိင္၊ ဒီအမ္ဂ်ီ)

စစ္ေတြ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ DMG ။   ။   မုိးေရခ်ိန္မ်ားေသာ ရခုိင္ေဒသမွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္မႈဝါဒ ေျပာင္းလဲပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ ေျခာက္လပတ္ ဘ႑ာေရးညိွႏုိင္းေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ရုံးခန္းမတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

 

အစုိးရ၏ လက္ရွိသြားေနေသာ ဘ႑ာေရးမႈဝါဒမွာ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး တည္ေဆာက္ေရးပုိင္းမွာ အဆင္ေျပေနသည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ဆုိသည္။

 

" ဒါေပမယ့္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီလစၿပီး မတ္လအထိ တင္ဒါေခၚမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျခာက္လၾကာသြားႏုိင္တယ္၊ ဒီအတုိင္းဆုိရင္ေတာင္မွ မတ္လၿပီးရင္ ဧၿပီ၊ ေမ ဆုိရင္ မုိးရာသီေရာက္သြားၿပီ။ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္ေတာ္လည္း အခက္ခဲရွိသြားၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္မူအရ ေျပာင္းရင္ေျပာင္းသြားလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳၿပီးလုပ္သြားရမွာပါ။ " ဟု ေျပာသည္။

 

တင္ဒါေခၚဆုိသည့္ အခ်ိန္မ်ားမွာလည္း ၾကာျမင့္ၿပီး ျပည္နယ္က တုိက္ရုိက္ေခၚယူမႈမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွ စတင္၍ ခရုိင္အလုိက္၊ ၿမိဳ ့နယ္အလုိက္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ညြန္ၾကားမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ သိရသည္။

 

တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံက အစည္းအေဝးထဲတြင္ ယခုလုိေျပာၾကားသည္။

 

" တင္ဒါေတြ ေခၚတဲ့ခါ ျမန္ဆန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘ႑ာေရးကာလ ေျပာင္းရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ အခက္အခဲရွိမွာက ပြင့္လင္းရာသီက တင္ဒါရာသီျဖစ္သြားမွာ။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္သုံးမယ့္ ဌာနက တင္ဒါေခၚတာက တစ္လ၊ Process က တစ္လ ႏွစ္လထက္ မၾကာေအာင္လုပ္သင့္ပါတယ္ " ဟု ဆုိသည္။

 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အခြန္ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။