(ဓာတ္ပံု - ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ညက ပြဲက်င္းပခြင့္မရရွိသည့္အတြက္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ား လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္ေပၚခဲ့စဥ္ / DMG)

သတင္း - စိမ္းကိုကို  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ။      ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆံုးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ အမွန္တရားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္မွာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးကိစၥစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုလဆန္းပိုင္ကေန စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္အတြင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ (လ/ညႊန္မွဴး) လုပ္ႀကံခံမႈတို႔ႏွင့္ တစ္ျခားကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈကို ေနာက္ဆုတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ အစီအစဥ္ခ်ထားၿပီးပါၿပီ။ ၁၅ ရက္ေန႔ေလာက္ကို စၿပီးေတာ့ခရီးထြက္မယ္၊ ေျမာက္ဦးကိုေပါ့။ စစ္ေတြမွာေတာ့  အက်ဥ္းေထာင္မွာရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔လည္းေတြ႕မယ္၊ ေနာက္ ေျမာက္ဦးဒဏ္ရာရသူေတြလည္း ေရွာင္တိမ္းေနတယ္၊ သူတို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ခ်င္တယ္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုးေတာ့ ေတြ႕ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ေျမာက္ဦးမွာကေတာ့ အနည္းဆံုး ၃ ရက္ေလာက္ၾကာမယ္။ ” ဟု စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ဖြဲ႔ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇ ပုဒ္မခြဲ(က)ျဖင့္ မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္မွ လာေရာက္ေခၚယူစစ္ေဆးပါက ေျဖၾကားရန္္မလိုေၾကာင္း၊ အကယ္၍ေျဖၾကားခဲ့ပါက ေျဖၾကားသူ၏တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကို စာျဖင့္အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း စာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားခ့ဲေသ္ာလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔သည့္စာကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာက်င္းပခြင့္ မရရွိခ့ဲသည့္အတြက္ လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္ပြားကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၇ ဦးေသဆံုးကာ ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

 

Super User
Author: Super User
test