(ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔က သွ်င္ေက်ာ္ဘုရားႀကီးသိမ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္။ ဓါတ္ပုံ​- ANP Facebook Page)

ေျမာက္ဦး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ DMG ။    ။  ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ မဲဆႏၵရွင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ မေန႔က ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သွ်င္ေက်ာ္ဘုရားႀကီးသိမ္တြင္ အနီးမွာရွိသည့္ ဝက္လွ၊ သာစည္၊ ကုန္ေဘာင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီက ဥကၠဌ အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕တုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခ့ဲေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ အေထြေထြတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းနီဝင္းက ေျပာသည္။

“ နယ္ေတြမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြရွိလဲဆုိတာကုိ စစ္တမ္းသြားေကာက္တာပါ။ နယ္ေတြမွာက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ လမ္းလုိတယ္။ ေက်ာင္းလုိတယ္။ ေရကန္လုိတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ေဒသခံေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေတာင္းခံတ့ဲ သေဘာပါ။ ဒါေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ တင္ျပလုိ႔ရေအာင္ သြားၿပီးေတြ႕ဆုံတာပါ။ ” ဟု ေျပာသည္။

ဝက္လွေက်းရြာႏွင့္ ကုန္ေဘာင္ေက်းရြာၾကား ရြာခ်င္းလမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက တင္ျပၾကေၾကာင္း ဦးထြန္းနီဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

“ ေဒသခံေတြ တင္ျပတာက ဝက္လွနဲ႔ ကုန္ေဘာင္ၾကား ရြာခ်င္းဆက္ လမ္းေတြ လုပ္ေပးဖို႔ တင္ျပၾကတယ္။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ မူတန္းေက်ာင္း အေျခအေနေတြ။ ဥပမာ - သွ်င္ေက်ာ္ရြာမွာဆုိရင္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္းရွိတယ္။ အစုိးရ ခ်ေပးတ့ဲ ေက်ာင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းကုိ အဆင့္ျမင့္တင္ေပးဖုိ႔၊ ေနာက္ႏွစ္ဆုိရင္ စာသင္လုိ႔ မရတ့ဲ ေက်ာင္းရဲ႕ အေျခအေနကုိ တင္ျပၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကေန တဆင့္ လုပ္ေပးလုိ႔ ရမလားေပါ့။ ” ဟု ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ မုိးရာသီဆုိလွ်င္ တံတားႏွင့္ လမ္းမေကာင္းသည့္အတြက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စက္ေလွျဖင့္ သြားလာေနရေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးကအစ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းနီဝင္းက ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီတြင္း ဗဟုိအလုပ္မႈေကာ္မတီဝင္မ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

(ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔က သွ်င္ေက်ာ္ဘုရားႀကီးသိမ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္။ ဓါတ္ပုံ​- ANP Facebook Page)

 

Author: ေဇာ္ေဇာ္(ေျမာက္ဦး)