မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ANP ရဲ႕ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ဦးခုိင္ျပည္စုိးနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္
.........................................................

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပဖုိ႔ လ်ာထားတ့ဲ ပါတီညီလာခံ ကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ဘဂၤလီေတြကုိ ျပန္လက္ခံမယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဒီလ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေတြ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးျမန္းသူ - မုိးေဇာ္ျမင့္၊ ဒီအမ္ဂ်ီ

 

Author: DMG