ေမာင္ေတာတြင္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း MORA အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္႐ွိႏိုင္မႈ အေနအထားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာအား DMG သတင္းေထာက္ ခ်လူးေအာင္က ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ခ်လူးေအာင္ ။      ေမာင္ေတာမွာ  MORA ဆိုင္ကလုန္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ေတြ အေျမာက္အမ်ား လဲၿပိဳသြားတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္လည္ရရွိဖို႔ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ၾကာႏိုင္မလဲ။

ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ)        ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ျပန္လည္႐ရွိေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေရး အပိုင္း ၂ ပိုင္းရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္း နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းေပါ့။ ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းအေနနဲ႔ ပ်က္စီမူက စုစုေပါင္း မီးတိုင္ ၂၀ က်ိဳးသြားပါတယ္ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းမွာေတာ့ ၄၄ တိုင္ က်ိဳးသြားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းကေတာ့ ၄ မိုင္လွ်ပ္စစ္ေပးထားတဲ့ အပိုင္းကိုေတာ့  ျဖတ္ထားပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းကိုေတာ့ ျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းကို လွ်ပ္စစ္မီးျပန္လည္ရရွိဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စက္ရံုကလႊတ္တဲ့ ဓါတ္အား ဖီတာ ေပါ့ေနာ္ ဖီတာ နွစ္ခုရွိတယ္ ပထမဆံုး နံပါတ္တစ္ ဖီတာပိုင္းက ကညင္တန္းတို႔ ၿမိဳ႕သစ္တို႔ သြားတဲ့အပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ၿပီးေအာင္လုပ္မယ္။ မနက္ျဖန္ ၁/၆၂၀၁၇ ဆိုရင္္ေတာ့  ေသခ်ာေပါက္ မီးေပးလိုရပါၿပီ။  ဒီေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ နဲ႔ ရာသီဥတုအေျခအရ မမွီႏိုင္ဘူး။ နံပါတ္တစ္ ဖီတာက ပ်က္စီးမူက နည္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အေရးႀကီးတဲ့ လိုင္းတိုင္ ၄ တိုင္ က်ိဳးသြာတာ။ အလိုင္မန္းလႈိင္း ေလးတိုင္ကမွာ ၂ တိုင္က ေထာင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒီေန႔ ၂ တိုင္ ဆက္ေထာင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့  ဒီေန႔ မီးေပးဖို႔ေတာ မမွီနိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ မွီေအာင္ေတာ့  ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  မမွီနိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့  မနက္ျဖန္ တစ္ပိုင္းေတာ မီးလင္း မွာေပါ့။ မနက္ျဖန္တစ္ပိုင္း မီးလင္းမယ္။ ဒုတိယ တစ္ပိုင္းက ဖီတာ တိုင္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္ က်ိဳးတဲ့တိုင္ ၁၂ တိုင္ေလာက္ရွိပါတယ္ အဲ့ဒီ အပိုင္းကေတာ ၅ ရက္ေလာက္ေတာၾကာအံုးမွာပါ ၅ ရက္ေလာက္ ၾကာမယ္ဆိုတာ အကုန္လံုး မီျပန္ရဖို႔ ေပါ့ေနာ္ ဒီၾကားထဲ ရတဲ့အပိုင္းေလးေတြကို အပိုင္းလိုက္ အပိုင္းလိုက္ေလးေတြကို ဆန္ရွင္ ျဖတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ အျမန္ဆံုးေပးႏိုင္ေအာင္ေတာ လုပ္မွာေပါ့ေနာ္ က်န္တဲ့ ဒီဘက္ ဝိမလအပိုင္းေပါ့ေနာ္ ဝိမလတို႔ ရဲစခန္းတို႔ အဲဖက္အပိုင္းေတြက္ေတာ အမ်ားဆံုး ၅ ရက္ေပါ့ေနာ္ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ လုပ္ေနပါၿပီ တစ္ပိုင္းခ်င္း တစ္ပိုင္းခ်င္းေတာ မီးရသြားမွာပါ။

ခ်လူးေအာင္ ။     ကြန္ကရစ္လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္ေတြရဲ႕ ခိုင္ခံ့မူအပိုင္းကို ၿမိဳ႕ေပၚျပည္သူေတြက အထူးစိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္ ဒီအပိုင္းေလးနည္းနည္း ေျပာျပေပပါ။

ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ) ။     ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကြန္ကရစ္တိုင္ေတြ ခိုင္ခ့ံမူအပိုင္းကေတာ့ ဒီကြန္ကရစ္တိုင္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ Speacial fiecation ေတြရွိတယ္ဗ်။ ျပီးေတာ့  ဒီကြန္ကရစ္တိုင္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုေတြကလည္း ဝန္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္းထုတ္ရတာပါ။ ကြန္ကရစ္တိုင္ထုတ္ခ်င္ရင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳခ်င္ယူရပါတယ္။ သူတို႔ စီစစ္ၿပီးထုတ္ေပးမွ သံုးတာပါ။

ခ်လူးေအာင္ ။      ယခု လက္ရွိ လဲယိုင္ေနတဲ့ တိုင္ေတြအေနအထားေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေနအထားေတြကို ေျပာျပေပးပါ။

ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ) ။    ဒီယိုင္ေနတဲ့ တိုင္ေတြကို ျပန္တည့္မွတ္ရမွာပါ။  အခုဆိုလည္း  မုန္တိုင္းအေနအထားမို႔ ယိုင္သြားတဲ့ အေနအထားလည္းရွိပါတယ္။ တိုင္က်ိဳးတယ္ဆိုတာလည္း  သစ္ပင္ေတြ မီးၾကိဳးေတြအေပၚ ပိက်တဲ့ ဆြဲအားေၾကာင္း က်ိဳးရတာပါ မခိုင္ခံလို႔ေတာ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ။

ခ်လူးေအာင္ ။     ေနာက္ထပ္ မီးရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာေတြမ်ားျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။ 

ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ) ။     ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္ပတ္အတြင္းေပါ့ေနာ္ မီးျပန္ရေအာင္ အျမန္ဆံုးလဲ့ လုပ္ေနပါတယ္ ရလဲရမွာပါ။ အဲဒါေလးေတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးတစ္ပတ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ပတ္အတြင္းရေအာင္ကို လုပ္မွာပါ မနက္ျဖန္ဆိုယင္ ေသခ်ာပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ပိုင္းကေတာ မီးလင္းမွာပါ။

Author: ခ်လူးေအာင္