၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရခုိင္အေျခစုိက္ DVB သတင္းေထာက္ ကုိေအာင္က ယခုလုိေျပာျပထားသည္။

ရုိက္ကူး - သားႀကီး/DMG