ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆ႒မအႀကိမ္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕ရွိ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပေနရာမွာ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္ေျပာၾကားခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ရုိက္ကူး - သားႀကီး/DMG