ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေကာင္းကင္နန္းေတာ္ဟိုတယ္ (SKY PLEACE HOTEL) တြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ ယေန႔ ေန႔လည္က ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ယခုလုိေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က " ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ တယ္။ အားလံုးပါ၀င္ေရးမႈကို တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြေရာ၊ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္း လက္မွတ္ထိုးလာေအာင္၊ NCA စာခ်ဳပ္သည္လည္းပဲ ျပဳျပင္သင့္တာေတြ ျပဳျပင္လိုရေအာင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ DEMAT လုပ္လို႔ရပါ ေသးတယ္။ ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ကိုလည္း DEMAT လုပ္လို႔ရတဲ့ သတိၱရွိေအာင္၊ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပလို႔ရေအာင္ ေရွ႕ကိုသြားမယ့္ အေနအထားျဖစ္တာေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုျပဳတဲ႔ ခုႏွစ္ဖြဲ႔ကိုလည္းပဲပါသင့္ပါတယ္။ " ဟု ဆိုသည္။ 

 

Author: ေကာင္းေကာင္း