ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခ့ဲၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားဆုံးေနရာရရွိခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ အႏုိင္ရရွိထားတ့ဲအတြက္ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ခ့ဲတာေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဥကၠဌျဖစ္တ့ဲ ဦးညီပုကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မဲအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရရွိတာေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခြင္ေပးဖုိ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ကုိ ေတာင္းဆုိခ့ဲပါတယ္။ ဒါေမပယ့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕က လက္မခံတ့ဲအတြက္ အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ၾကဖုိ႔ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက ထိန္းမခ်ဳပ္ႏုိင္ဘဲ ျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ သေဘာထားတင္မာမႈေတြရွိေနၿပီး တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလီကိစၥေတြမွာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျပည္သူေတြက သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာလဲနဲ႔ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီထဲမွာ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာကုိ DMG သတင္းေထာက္ မ်ိဳးျမင့္ေဇာ္က ေမးျမန္းထားတာကုိ တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Author: မ်ိဳးျမင့္ေဇာ္