ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ လစဥ္စာေမးပြဲ၊ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲနဲ႔ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲရမွတ္ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဘက္စံုအရည္အခ်င္း အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းရလဒ္ေတြကိုေပါင္းၿပီး အတန္းတင္ေပးတဲ့စနစ္ကို လာမယ့္ ၂၀၁၇ - ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ က်င့္သံုးသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၚ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြက ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာကို Dtv news သတင္းေထာက္က သြားေရာက္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

 

Author: ညိဳထြန္း
. အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္