သာလီစြပါ 
DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- မနက္ျဖန္ျပဳလုပ္မယ့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရးမွာ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) က ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးဟုဆို

- တရုတ္ႏိုင္ငံကို အလုပ္လုပ္ဖို႔သြာေရာက္တ့ဲ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္က လူ ၁၃ ဦး ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္မရရွိေသး

- ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ေပးပို႔တဲ့စာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈမ႐ွိေသး

- ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ကေလးေတြကစားဖုိ႔ အေဆာင္ႏွစ္ခုနဲ႔ ပန္းၿခံကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG