သာလီစြပါ (Daily News 10.10.2017)
DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

ဒီေန႔ တင္ဆက္ေပးမယ့္ သတင္းေတြက

- အၾကမ္းဖက္ေခ်ာင္းေျမာင္းတုိက္ခိုက္မႈေတြ မရွိေစေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ လံုျခံဳေရးတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေန

- ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္သီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးကေန သီးထပ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးဖို႔လိုအပ္ေန

- အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ ခံရမႈေတြၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရတ့ဲ ျပည္သူေတြ ေမာင္ေတာ၊ ဘူသီးေတာင္ေဒသသို႔ ေနရပ္ျပန္လာသူေတြကုိ ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈက ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ေန

- ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးေတြ ရွိရာ ေက်ာက္ေတာင္က စီးပြားျဖစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေဒသခံေတြ ေတာင္းဆိုတားျမစ္ တ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Author: DMG