သာလီစြပါ (Daily News 7.10.2017)
DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

ဒီေန႔ တင္ဆက္ေပးမယ့္ သတင္းေတြက

- ပါတီညီလာခံ က်င္းပဖုိ႔ကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ANP ပါတီက ပါတီတြင္း အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္မယ္

- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ျပန္ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး ၈ ေယာက္နဲ႔ သူတို႔မိသားစု၀င္ေတြ အဆက္အသြယ္မရရွိေသးဘဲ မိသားစု၀င္ေတြက အျမန္ဆံုးျပန္ဆံုခ်င္ေန

- ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ထပ္မံတုိက္ခုိက္လာႏုိင္တ့ဲ သတင္းေတြေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာ လုံၿခံဳေရးေတြ တင္းက်ပ္ထားၿပီး ေန႔စဥ္ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ေန

- ဘဂၤါလီေတြကို ျပန္လည္ လက္ခံမယ္ဆိုလို႔႐ွိရင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အေသးစိတ္စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံသင့္တယ္လို႔ ေျမပံု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္း

- ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပဒကားေက်းရြာအုပ္စု ၿမိဳလူမ်ိုးေတြ ေနထုိင္တ့ဲ ခံုဒိုင္ေက်းရြာကုိ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤလီေတြ တုိက္ခုိက္ခ့ဲတ့ဲ အေၾကာင္း စတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Author: DMG