သာလီစြပါ (Daily News 8.10.2017)
DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

ဒီကေန႔ တင္ဆက္ေပးမယ့္ သတင္းေတြက

- ARSA အၾကမ္းဖက္သမားေတြ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားတ့ဲ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြကုိ က်န္ရစ္ခ့ဲတ့ဲ မိသားစုဝင္ေတြက ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သၿပီး အမွ်ေပးေဝ

- စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးကို ဒီကေန႔ ေရြးခ်ယ္

- ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ဟိႏၵဴအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေတာင္းဆို

- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ NLD မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုမွာ လူငယ္ညီလာခံတစ္ခုကုိ မၾကာခင္က်င္းပသြားမည္

- စစ္ေတြတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကုိ ေက်ာင္းစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပး တ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Author: DMG