ရခုိင္ျပည္၏ အေနာက္တံခါးျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ (၄) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကုိ သိရိမဂၤလာခန္းမတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္က စတင္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရခုိင္စည္ေတာ္အဖြဲ႕က ပုိဒ္စုံရတုႏွင့္ သီဆုိဖြင့္လွစ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟုိမွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကုိ ေမာင္ေတာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ဦးေမာင္သန္းက ဖတ္ၾကားခ့ဲသည္။

 

 

 

 

 

 

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group