ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္ကို စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ လုံၿခံဳေရး တုိးျမွင့္ခ်ထားေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မုိးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေနရာ ၁၀ ခုတြင္ လုံၿခံဳေရးကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မုိးက ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဦးေဆာင္လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားေသဆံုးမႈမ်ားႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းတြင္ ေသမႈ ေသခင္းဖြင့္ထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မ႐ွိကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးလ်က္႐ွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

(ဓါတ္ပုံ - စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဝကၤဘာကြင္းအနီးတြင္ လုံၿခံဳေရးယူထားစဥ္။ ေနဝင္းစံ)

 

Author: ေနဝင္းစံ